Zespół realizujący projekt
www.efs.gov.pl

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Cel główny został zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”,
 • stworzenie korzystnych warunków dla współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych dzięki przeprowadzeniu oceny metodą „Lokalny Indeks Jakości Współpracy”,
 • zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych ocen realizacji polityk i programów publicznych oraz przedstawicieli JST w zakresie projektowania i wdrażania strategii i programów realizacji polityk publicznych,
 • zapewnienie współpracy samorządu z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy w JST,
 • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur zawartych w „Modelu współpracy JST+NGO” w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w JST.

Projekt obejmował realizację następujących zadań:

 1. Ocena współpracy JST z NGO,
 2. Opracowanie „Modelu współpracy JST+NGO”,
 3. Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO,
 4. Konsultacje społeczne,
 5. Indywidualne doradztwo prawne,
 6. Ewaluacja konsultacji społecznych i mainstreaming „Modelu współpracy JST+NGO”.

Powyższe zadania były realizowane w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • Gmina Wieliszew
 • Gmina Miasto Sochaczew
 • Gmina Ożarów Mazowiecki
 • Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
 • Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
 • Miasto Zielonka
Człowiek - najlepsza inwestycja
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego