Zespół realizujący projekt
www.efs.gov.pl

STRONA GŁÓWNA

Witamy Państwa na stronie projektu pn. „DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, którego celem było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Projekt skierowany był do organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej - samorządów gminnych. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego