Zespół realizujący projekt
www.efs.gov.pl

KONTAKT

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. (22) 630 96 21, (22) 630 98 01-03
fax. (22) 434 60 49, (22) 826 25 96
e-mail: iped@kig.pl
www.iped.pl, www.dobrerzadzeniewsamorzadzie.pl

Osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, Marta Grzesiak

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

Paulina Bednarz -Mój stan
Anna Szcześniak -Mój stan
dr Mieczysław Bąk -Mój stan

Gmina Miasto Sochaczew

ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
tel. (46) 862 22 35
fax. (46) 862 26 02
e-mail: sekretariat@sochaczew.pl
www.sochaczew.pl

Osoba do kontaktu: Piotr Kierzkowski


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51
01-204 Warszawa
tel./faks: (22) 621 51 65
www.interwencjaprawna.pl

Osoba do kontaktu: Klara Sołtan-Kościelecka

Człowiek - najlepsza inwestycja
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego